ወ/ሮ ስመኝ ውቤ

ወ/ሮ ስመኝ ውቤ


ተከተሉኝ

አቶ ፀጋ አራጌ Tsega Aragie Tikuye


ተከተሉኝ
አቶ ፀጋ አራጌ Tsega Aragie Tikuye